ASP İle Gün, Saat, Dakika, Saniye olarak Geri Sayma..

Varilacak zamana Gün, Saat, Dakika, Saniye cinsinden ne kadar zaman kaldigini bulabilirsiniz. Ekrana çiktisi 14 Gün 1789 S. 42 Dk. 46 Sn. Kaldi seklindedir.

tarihsaat = Cdate(”31.10.2008 12:12:12″) ‘ Varilacak zaman..
saniye=DateDiff(”s” ,now,tarihsaat)
kalansaniye=saniye Mod 60
dakika = Int(saniye/60)
kalandakika=dakika Mod 60
saat=Int(dakika/60)<
kalansaat=saat  Mod 24
kalangun=Int(saat/24)
kalanzaman=”"&kalangun&” Gün “&kalansaat&” S. “&kalandakika&” Dk. “&kalansaniye&” Sn.”
Response.Write kalanzaman