Razor View Engine püf noktaları

Adı üstünde Razor (ustura) ! kodlarımızı hızlıca yazıp geçiyoruz. Uzun zamandır mvc3 ile geliştirdiğim bir projeyle uğraşıyorum haliyle razor ile kodlarımı yazıyorum. Geçen gün web forms ile geliştirdiğim bir projeye bazı özellikler eklemem gerekti, aman Allah’ ım <% %> bunlardan aç kapat aç kapat iflahım söküldü meğer razor candan da öteymiş bunu bir kez daha anladım. Bu yazıda anlatacaklarımın  hepsini Scottgu abimizin bloğundan öğrendiğimide söylemek istiyorum :) Düşünüyorumda yazacaklarımla başlık biraz alakasız gibi oldu ama idare edin :)

 • Sayfa Düzeni (Layout) Yapacağımız projelerde sayfanın düzenini basit ve dinamik bir şekilde kontrol etmek  hayati önem taşıyan unsurlardan bir tanesi. Bir kaç değişik şekilde bu kontrolü sağlayabiliyoruz, bunlar neler mi ?
  • Html.RenderPartial bu methodla Shared yada ilgili kontrolün altında belirttiğiniz sayfayı, sayfanıza çağırmaya olanak sağlar. Bir nevi include file gibidir.
   • @{Html.RenderPartial(“_menu”);} Şeklinde kullanıyoruz, bu kodu yazdığımız yere Shared klasörü içerisinde ki yada ilgili kontrol klasörü içindeki _menu.cshtml sayfası çağrılır. Çağırırken uzantıyı yazmamıza gerek yoktur, otomatik olarak aspx, ascx, cshtml ve vbhtml uzantılarında ilgili sayfayı bulur.
  • RenderPage Yukarıda ki kontrolün aynısı gibi çalışır, tek fark çağırırken tam yolu vermemiz gerekir. Bu sebepden dolayı çağıracığımız dosyanın bulunduğu klasörün bir önemi yoktur, istediğimiz dosyadan istediğimiz sayfayı çağırabiliriz.
   • @RenderPage(“~/Views/Home/_test.cshtml”) şeklinde kullanıyoruz.
  • Yukarıda ki iki yöntemde de data yı ilgili sayfalara gönderebiliyor ve o sayfalarda işlem yapabiliyoruz.
         @{Html.RenderPartial("_menu",Model);}
         @RenderPage("~/Views/Home/_test.cshtml",ViewBag.dinamik)
   
  • RenderSection bu yöntem ile sayfa içinde ki kod bloğunu farklı bir yerde göstermek için kullanıyoruz. Yukarıdaki yöntemlerin aksine dışarıdan değil içeriden çağırma işlemini yapıyoruz.
   • @RenderSection(“menu”, false) diyoruz, burada ki false gerekliliği ifade ediyor. Sonrasında görüntülenecek section bloğunu yazıyoruz. @section menu{<h1>menu</h1>}
 • Razor Sözdimi (Syntax)
  • Razor view engine kodlarının başına @ işareti koyuyoruz. Fakat bir mail adresini elle yazmak istediğimizde sıkıntı oluyor. Bunu ortadan kaldırmak için 2 tane @@ ile yazıyoruz. test@@test.com gibi..
  • Dinamik kodlarla html kodlarını iç içe yazdığımız bu yapıda nokta(.) simgesi başımızı ağırta biliyor. Yani @degisken. yazdığımızda ToString(), ToLower() gibi methodların listelendiğini görürüz halbu ki biz sadece nokta koymak istiyoruz. Bunun için @(degisken). şeklinde değişkeni parantez içine almamız yeterlidir.
  • Bir if bloğu yada herhangi bir kod bloğu içinde direk metin yada html kodu yazmamız gerekebilir. Bunun için razor bize 2 farklı yöntem sunuyor. İlk yöntemde tek satırlık yazımlar için @:tek satırlık yazım ve çok satırlı yazımlar için <text>çok satırlı yazım</text>
       @if (true)
       {
         @:Tek satır yazım.
   
           <text>
           çok
           satırlı
           yazım
           </text>
   
       }
   
 • ViewBag kullanımı Mvc 3 ile birlikte gelen en önemli özelliklerden bir tanesi ViewBag nesnesi. Mvc 3 öncesinde ViewData[“degisken”] şeklinde view katmanımıza veri gönderiyorduk, eğer gönderdiğimiz veri bizim modelimizse view tarafında  ViewData[“degisken”] nesnesini ilgili modele dönüşümünü sağlıyorduk, yani 2 türlü iş yapıyorduk. ViewBag ile bu durum ortadan kalkıyor, ViewBag var gibi çalışıyor, neyi verirseniz o türe dönüşüyor ve ekstra bir işlem yapmadan kullanabiliyoruz.
      //control katmanımız
      public ViewResult Index()
      {
        ViewBag.dinamik = context.uruns;
        return View();
      }
  
      //view katmanımız
      @foreach (var item in ViewBag.dinamik)
      {
        @item.ozellikAdi
      }
  
 • Helper Kullanımı Yardımımıza hızlıca koşan helper ları yazmak ve kullanmak için çok güzel bir mekanızma bulunuyor. App_Code içine .cshtml uzantılı bir sayfa ekliyoruz ve içine razor syntaxlarını kullanarak fonksiyonumuzu yazıyoruz ve tüm sayfalardan bu fonksyionlara sayfaAdi.fonksiyon adı şeklinde erişip kullanabiliyoruz.
       //App_Code klasörümüz içindeki myHelper.cshtml dosyamızın içi
      @helper stokDurumu(int stok){
        if (stok < 1)
        {
          @:Yok :(
        }
        else
        {
          var. @stok adet
        }
      }
  
      //Herhangi bir sayfadan erişilip kullanılması
      @foreach (var item in Model) {
        @myHelper.stokDurumu(item.stok)
      }
  

Yukarıda ki örneklerin içinde gerçekleştirdiğim projeyi buradan indirebilirsiniz.