ASP.Net GridView Sıralama Sayfalama İşlemleri..

Veritabanı ile GridView’ i doldurup, sayfalama ve sıralama işlemine göz atacağız. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var diye görüyorum eğer editör olarak Visual Studio kullanıyorsanız sadece sürükle bırak yaparak bu işlemleri yapabilirsiniz, ama biz asp den geldiğimiz için kodu göre göre ne olduğunu anlaya anlaya yapmaya çalışacağız. Şunu itiraf  etmeliyim sıralama işlemini yapan bloğu http://www.forxy.net/ adresindeki http://www.forxy.net/ViewKonuDetay.aspx?KonuID=22 örneğinden gördüm :) İlk yapmaya çalıştığım örnek olduğu için daha kolay bir şekilde yapılabilirmiydi şuanlık bilemiyorum, ama saat gibi çalıştığını söyleyebilirim. Kodlara baktığınızda hemen hemen herşeyi anlayacaksınız zaten, eğer anlamazsanız sorun bildiğim kadarıyla açıklamaya çalışırım :)

Default.aspx

<form id="form1" runat="server">
	  <div>
	    <asp:gridview id="GridView1" runat="server" allowpaging="True" onpageindexchanging="GridView1_PageIndexChanging" allowsorting="True" onsorting="GridView1_Sorting">
	    </asp:gridview>
	  </div>
	  </form>

Default.aspx.cs

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web.UI.WebControls;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
doldur("ind"," desc");
}
}

protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
{
GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex;
doldur("ind", " desc");
}

public SortDirection GridViewSortDirection
{
get
{
if (ViewState["sortDirection"] == null)
ViewState["sortDirection"] = SortDirection.Ascending;
return (SortDirection)ViewState["sortDirection"];
}
set { ViewState["sortDirection"] = value; }
}

protected void GridView1_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e) {
if (GridViewSortDirection == SortDirection.Descending)
{
GridViewSortDirection = SortDirection.Ascending;
doldur(e.SortExpression, " desc");
}
else
{
GridViewSortDirection = SortDirection.Descending;
doldur(e.SortExpression, " asc");
}
}

public void doldur(string alanadi, string siralama)
{
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Server=SqlServerAdresi; Database=VeriTabanıAdı; uid=KullanıcıAdı;pwd=Şifre;pooling=true; connection lifetime=10; connection timeout=5; packet size=1024;");
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from TabloAdi", cnn);
DataTable dt = new DataTable("TabloAdi");
da.Fill(dt);
DataView dv = new DataView(dt);
dv.Sort = alanadi + siralama;
GridView1.DataSource = dv;
GridView1.DataBind();
};   }
}

ASP den ASP.NET e Geçmek yada Geçmemek

Merhabalar, yaklaşık 2 – 2,5 yıldır emektar ASP den ASP.Net e geçmek için dönem dönem uğraşıyorum. İlk başta isimlerin benzerliği geçişin çok basit olacağını hissettiriyor fakat öyle birşey söz konusu bile değil. ASP.Net çok daha farklı bir yapı, okadar farklı ki web programcılığının mantığına doğasına aykırı bile denilebilir. Eğer önceden windows form ortamında çalışmışsanız bu yapı size çok tanıdık gelebilir, çünkü temel burda da web form lar. Burdaki Form ibaresini html deki form ile karıştırmayın :) ASP.NET sayfalarının en büyük özelliği C#, Visual Basic, J#  vb.. diller ile programlama yapılabilmesi. Zaten eğer ASP.Net e geçmek için karar verdiyseniz bunları biliyorsunuzdur, ön bilgi olsun diye bunları yazdım.

ASP den ASP.Net e geçiş için yazacak okadar fazla şey varki nerden başlayacağımı bilemiyorum. En iyisi bildiğim kadarını sıralıyayım.

 1. Öncelikle veritabanına bağlanıp Do while ile döndürüp veriyi ekrana basmayı unutun. Artık GridView, DataList vb.. nesneler ile verilerilisteletiyoruz.
 2. ASP de a=1, b=2 diye iki değişkeni response.Write a+b şeklinde toplayabilirdik. Bu devir kapandı, her değişkenin veri tipini belirtmeniz gerekiyor. int a = 1 gibi..
 3. ASP ile Response.Write “Merhaba” derdik ASP.Net de Response.Write(“Merhaba”); diyoruz. En sondaki noktalı virgülü iyi ezberleyiniz :)
 4. ASP.Net de iki çeşit programlama şekli var. Bizim kullandığımız asp ve html kodları iç içe şeklinde birde CodeBehind denilen tasarımla kod sayfası ayrı yerde. Örneğin Default.aspx sayfasında tasarım kısmı Default.aspx.cs kısmında kodlarınız bulunuyor. Bu tasarımcı ile programlayan için tek kelimeyle bulunmaz bir nimet.

Aklıma şimdilik bunlar geldi. İlk başta olaya hakimiyet kuramadığınızdan dolayı sıkkınlık bıkkınlık geliyor fakat şunu söylemeliyim ki alıştıktan sonra işler, asp ye göre çok daha zevkli ve hızlı ilerliyor. Öğrendikçe bildiklerimi buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım, emin olun .Net e geçmek için çok geç kaldık ;)

Türkçe Kaynaklar:

http://www.aspnedir.com/
http://www.yazilimgunlugu.com/
http://www.forxy.net/
http://www.yazilimuzmani.com/
http://daron.yondem.com/tr/
http://www.evcil.net/

Yabancı Kaynaklar:

http://www.asp.net/