C#.Net ile DataGridView içinde veri gösterimi..

C#.Net öğrenmeye, ilgilenmeye yeni yeni başlıyorum. Bildiklerimi, gördüklerimi ve yaptıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Webde bir çok kaynak bulunmasına rağmen sıfırdan başlayan birinin işine yarayacak kaynak malesef oldukça az. Aşşağıdaki kodlar sayesinde veritabanındaki kayıtları oldukça basit bir şekilde listeleyebilir veya filtreleyebilirsiniz. Bu yapı sayesinde her seferinde veritabanı bağlantısını ve datagridview ile ilgili diğer tanımlamaları yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Sadece istediğiniz sql sorgusunu yolluyorsunuz okadar.. Terimlerde veya ifadelerimde hata varsa affola :)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace WindowsFormsApplication2
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      griddoldur("select * from tabloadi"); // form yüklendiğinde, yani program ilk çalıştığında bu sorguyla birlikte datagridview1 nesnemizi dolduruyoruz.

    }

    public void griddoldur(string sqlCumle) {
      string ConStr = "Server=veritabani_adresi; Database=veritabani_adi; uid=kullanici_adi; " +
                "pwd=sifre;pooling=true; connection lifetime=10; connection timeout=5; packet size=1024;";
      SqlConnection conn = new SqlConnection(ConStr);
      string sql = sqlCumle; // sql cümlemiz fonksiyonumuzdan değişken bir biçimde geliyor. bkz: griddoldur(string sqlCumle)
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, conn);
      DataSet ds = new DataSet();
      da.Fill(ds);
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; // veritabanına bağlanıp son olarakda dataGridView1 veri kaynağını dataadaptere bağlıyoruz.
    }

    private void buton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      griddoldur("select * from digertabloadi"); // butona tıkladığımızda diğer tablodaki verileri datagridview1 nesnesinde görüntüleyebiliriz.
    }

    private void buton2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      griddoldur("SELECT * from tabloadi where alanadi = "+textbox1.text+" ") // istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. bu sayede herseferinde yeniden yeniden kodlar yazmamıza gere kalmaz.
    }

  }
}