ASP.NET DropDownList, CheckBoxList ve RadioButtonList Kontrollerinin Kullanımı

Klasik asp den asp.net e zar zorda olsa geçmiş biri olarak, .net’ in en hayran olduğum kısımlarından biride form elemanlarının kullanım esnekliği. Yani bir sürü kodla yaptığımız işleri asp.net de çoğu zaman hiç kod yazmadan halledebilmemiz mümkün. Hele ki  Ajax Control Toolkit ile birleşince mükemmel sonuçlar elde ediyorsunuz. Bu yazımda ajaxı işin içine katmadan, sadece temel hatlarıyla DropDownList, CheckBoxList ve RadioButtonList kontrollerinin en çok kullanılan özelliklerini anlatmaya çalışacağım. DropDownList: En aşina olduğumuz kontrollerin başında geliyor. Bu kontrolün içine eleman nasıl ve ne şekilde ekleniyor bir bakalım.

DropDownList1.Items.Add("Eleman Ekle");
// bu şekilde eleman eklediğimizde value = "Eleman Ekle" olacaktır, yani kullanıcının gördüğünün aynısı.
DropDownList1.Items.Add(new ListItem("Görünen Kısım", "değerimiz"));
// burada ise istediğimiz value değerini atayabiliyoruz. "değerimiz" value miz oluyor.
DropDownList1.Items.Insert(0,"Index kullanımı");
// buradaki 0 eklenecek elemanımızın sırasını tahin ediyor. 0 = en üst

CheckBoxList: İçinde checkbox lar olan liste şeklindeki elemanımız oluyor yani birden fazla seçim yapabildiğimiz bir kontrol. Html de böyle bir eleman bulunmuyor, kod yazarak bu tarz bir seçim listesi yapabiliyorduk. Yapması ayrı sıkıntı içinden veri alması apayrı bir sıkıntıydı. Özelliklede RepeatColumns, RepeatDirection ve RepeatLayout gibi ayarlarıyla tam manasıyla istediğimiz şekilde listeleme yapmamıza olanak sağlayan bu kontrolün içinden veri almak da çok basit ve zahmetsiz. DropDownList e eklediğimiz şekilde CheckBoxList içine ekleme yapabiliyoruz. Kodları buraya yazmıyorum,  indirilebilir örnek de hepsi bulunuyor.

Varsayılan şekliyle CheckBoxList

RepeatColumns=”5″ değerini verdiğimizde oluşan görüntü.

RepeatColumns=”5″ ve RepeatDirection=”Horizontal” değerlerini verdiğimizde oluşan görüntü.

RadioButtonList: CheckBoxList’ in tüm özelliklerini taşıyan bu kontrolün ayrıldığı nokta, sadece bir tane seçim yapabilmemiz.

Yukarıda anlattığım kontrollerin veritabanı ile bağlantısı ise şu şekilde yapılıyor.

SqlConnection conn = new SqlConnection("bağlantı cümlemiz");
SqlDataAdapter sqlAdap = new SqlDataAdapter("Select * from TabloAdi", conn);
DataSet Ds = new DataSet();
sqlAdap.Fill(Ds);
kontrol.DataSource = Ds;
kontrol.DataTextField = "alanAdi"; //görünecek kısım
kontrol.DataValueField="alanAdi2"; //değer (value) kısmı
kontrol.DataBind();

İlgili dosyaları buradan indirebilirsiniz. Umarım faydalı bir yazı olmuştur :)