ASP ile veriyi olduğu yerde düzenleyin (Instantedit)..

Belki başlık biraz alakasız oldu ama aklıma bu olaya verecek Türkçe bir isim gelmedi. Bir veriyi düzenlemek için ya yeni bir pencere açtıyoruz veya olduğu sayfayı yeninden düzenleyip düzenleme formunu kullanıcıya sunuyoruz. Genellikle yorucu bir işlem olan bu olayı gösterecek olduğum şekilde rahatça ve oldukça şık bir şekilde halledebilirsiniz. Bir çok kullanım alanına sahip olan bu scriptin orjinal sayfası Burası fakat herzamanki gibi PHP :D burda ASP versiyonuna çevrilmiş hali var. Çalışır halini ise buradan indirebilirsiniz..

Default.asp

<script type="text/javascript" src="instantedit.js"></script><span id="id degeri" class="editText">icerik icerik icerik</span>

Update.asp

Response.CacheControl = "no-cache"
Response.AddHeader "Pragma", "no-cache"
id=Request.QueryString("fieldname")	' gelen id miz..
veri=Request.QueryString("content")	' gelen verimiz..

'-------------------------- verileri veritabanına kayıt edeceksek
'Set Rs = Server.CreateObject("AdoDb.RecordSet")
'Sql = "Select * from Tablo_Adi" 'eğer koşul belirteceksek cümlemizi - Select * from Tablo_Adi where alan_adi = '"&amp;id&amp;"' - şeklinde düzenlememiz yeterli olacaktır.
'rs.open sql,baglantimiz,1,3
'	rs.addnew
'		rs("alanadi")=veri
'	rs.Update
'----------------------------------------------------------------

Response.Write veri