GridView içindeki kontrole erişme (Findcontrol)

İki önceki yazımızda gridview içerisine templatefield içerisinde textbox eklemiştik. Bu yazımızda kontrol içerisindeki kontrollere nasıl erişebiliyoruz buna bakacağız. Konu bütünlüğü bozulmasın diye gridview içerisindeki kontrollere erişmeye çalışıp, çeşitli denemeler yapacağız. Örnekte kullnacağımız gridviewimiz şu şekilde.

    <asp:GridView runat="server" ID="GridView1" CssClass="grid" ShowFooter="true" AutoGenerateColumns="false">
      <HeaderStyle CssClass="header" />
      <RowStyle CssClass="row" />
      <AlternatingRowStyle CssClass="alternate" />
      <FooterStyle CssClass="footer" />
      <PagerStyle CssClass="pager" />
      <Columns>
        <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="Id" />
        <asp:BoundField DataField="tarih" HeaderText="Tarih" />
        <asp:BoundField DataField="sessionid" HeaderText="Oturum Kimliği" />
        <asp:TemplateField HeaderText="Bu bir checkbox">
          <ItemTemplate>
            <asp:CheckBox runat="server" ID="cbCheckBox" />
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField HeaderText="Bu bir textbox">
          <ItemTemplate>
            <asp:TextBox runat="server" ID="txtTextBox" />
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField HeaderText="Bu bir literal">
          <ItemTemplate>
            <asp:Literal runat="server" ID="ltrLiteral" Text='<%#Eval("id") %>' />
          </ItemTemplate>
          <FooterTemplate>
            <asp:Button runat="server" ID="btnGonder" Text="Gönder" OnClick="btnGonder_click" />
          </FooterTemplate>
         </asp:TemplateField>
       </Columns>
    </asp:GridView>

Okumaya devam et GridView içindeki kontrole erişme (Findcontrol)

ASP.NET de Password alanını postBack yapınca silmeme..

Başlık acayip gelebilir, ama başınıza gün gelirde böle bişiy gelirse ozaman görürüm sizi :) Olayımız şu, kullanıcı formu dolduruyor, alanlar arasında password tipinde bir alanımızda var. Sayfayı herhangi bir nedenden dolayı postback etmemiz gerekiyor. Durum böyle olunca password alanları boşalıyor, halbuki boşalmasını istemiyoruz. Mesela adam formu doldurdu, sözleşmeyi okudum kabul ediyorum adındaki checkboxa tıkladı, sayfa postpack oldu, hobaaaa password alanları boşaldı, bunun önüne şu şekilde geçebiliyoruz.

sifre.Attributes.Add(“value”, sifre.Text);

Yaptığımız iş çok basit, ID si sifre olan alanımızın valuesine sifre.text bilgisini yazıyoruz.