Easy Db Tool ile veritabanı işlemlerini kolayca halledin.

Epey bir zaman kullandığım veritabanı aracımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu vesileyle üzerimde büyük emeği ve desteği bulunan sevgili arkadaşım, kardeşim Yunus Emre Çavuşoğlu‘ na teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Bu araçla birlikte;

 1. Açık kaynak olduğu için, istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.
 2. Veritabanına ekleme, silme ve güncelleme işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz.
 3. Veritabanında ki bilgileri kolayca DataTable ye kolayca aktarabilirsiniz.
 4. Oluşturduğunuz formdaki eleman isimlerinin veritabanındaki isimlerle aynı olması şartıyla bir kerede formdaki tüm bilgileri ekleyebilir veya güncelleyebilirsiniz. (* alan adlarının başına 3 karakterli kontrollerin kısaltılmış ön ekinin girilmesi gereklidir. Örneğin; txtsoyadi, ddlsehir, rblcinsiyet gibi..)
 5. Veritabanında ki bilgileri DataTable ye aktarırken bilgiyi önbellekte (cache) tutma ve bu belleği basit bir şekilde yönetme.

Kullanımı, öncelikle veritabanında ki tablomuza karşılık gelen bir sınıf yazıyoruz. Bu sınıfta id alanını belirtmiyoruz , zamanında böyle yapmışım böyle kalmış :)

  // Poco Class
  public class testTable
  {
    public string name { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public DateTime? createDate { get; set; }
    public int? age { get; set; }
  }

Normal ekleme işlemi

      testTable tt = new testTable
      {
        name = "test",
        email = "mail@mail.com",
        age = 18,
        createDate = DateTime.Now
      };

      db.Insert(tt, true);

Formda ki bilgileri ekleme işlemi;

<div runat="server" id="divForm">
 name <asp:TextBox runat="server" ID="txtname" /> <br />
 email <asp:TextBox runat="server" ID="txtemail" /> <br />
 age <asp:TextBox runat="server" ID="txtage" /> <br />
 <asp:Button Text="Add" runat="server" ID="add" onclick="add_Click" />
</div>
db.Insert(new testTable(),divForm,false);

Örneklerde ki true, false olarak ifade ettiğimiz değer, eklenilen kaydın id sinin geriye integer olarak dönüp dönmeyeceğini ifade ediyor. Diğer örnekler ve EasyDbTool için gitHub sayfasını ziyaret edebilirsiniz https://github.com/apoStyLEE/easy-Db-Tools

ASP.NET de Klasik ASP İşi Veritabanından Veri Çekmek

Yazdan kalma bir günden merhaba arkadaşlar. Çoğu forumda okuyorum, asp den asp.net e geçmek isteyenlerin veya asp.net de bişiyler yapmak isteyenlerin ilk önce sordukları şeylerin başında, veritabanı işlemleri geliyor. Yani veritabanına bağlanıp verileri ekrana yazdırmak. Esasında asp.net deki gelişmiş nesneleri kavradıktan sonra bu işlerin ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz, fakat başlangıç için bu tarz bir bilgiyi öğrenmek iyi oluyor. Sonuçta asp ile veritbanı işlemleri bu şekilde ilerliyor ve geçişte de insan ister istemez bu tarz birşey görmek istiyor. Neyse uzatmadan örneğimize geçelim.

Default.aspx sayfamıza bir adet Label ekliyoruz. Bu labelin adı varsayılan olarak gelen Label1 olsun.

Default.aspx.cs sayfamız

using System;
using System.Data.SqlClient;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection("Data Source=bilgisayar_adi;Initial Catalog=veritabani;User ID=kullaniciadi;Password=şifre"); //mssql veritabanımıza bağlanıyoruz.
SqlCommand sql = new SqlCommand("Select * from tablo_adi",conn); // sql cümlemizi yazıp, bağlantımızla ilişkilendiriyoruz.
conn.Open(); //bağlantıyı açıyoruz.
SqlDataReader rs = sql.ExecuteReader(); //rs diye adlandırdım, asp ye yakın olsun diye ;)
int i=0; // i değişkeninin integer olark tanımlayıp 0 a eşitliyoruz.
string renk; // renk diye bir değişken tanımlıyoruz.

while (rs.Read()) //döngümüzü başlatıyoruz.
{
i++; //i değişkenini artırıyoruz. 1-2-3-4-5..

if (i == 5) // burada da if yapısını anlamak adına bir if bloğu.
{
renk = "red";
}
else
{
renk = "";
}

//default.aspx sayfamızdaki label1 nesnesine verileri yazdırıyoruz.
//burdaki += ifadesi şu; label1 üzerine yaz, eğer + işaretini kaldırırsanız ekrana 1 adet veri gelecektir.
Label1.Text += "<span>"+ i +"-"+ rs["alanadi"].ToString()+"</span>
";
}
//kapanışlar..
rs.Close();
conn.Close();
}
}