Google Maps çoklu Marker ekleme

Google maps api kullanarak bir noktayı işaretleme olayına marker diyoruz. Bir raporda harita üzerinde bayilerimizi bulundukları şehirlere göre işaretlemem gerekiyordu fakat şehir adeti arttıkça aranan şehrin bulunamaması gibi bir problem oluşuyor. Bunun sebebi de şehirlerin isimlerini bir servise gönderip geriye koordinatları almakla ilgili..
Okumaya devam et Google Maps çoklu Marker ekleme

Asp.Net Url Encode, Decode

Geçen gün bir projede url yi adres çubuğundan gönderip diğer taraftan da alıp yönlendirmem gerekiyordu. Normalde Server.HtmlEncode ve HtmlDecode ile gelen adresi sorunsuz bir şekilde gönderip almam gerekiyordu fakat & (ampersand) karakterinde problem oluştuğunu gördüm, sonradan diğer karakterlerde de sıkıntı olabilir diye aşağıdaki fonksiyonu yazdım. Kullanımı şu şekilde; Okumaya devam et Asp.Net Url Encode, Decode

ASP ile sık kullanılan fonksiyonlar ve kullanım şekilleri (Bölüm 1)

Trim: Türkçe karşılığı düzeltmek, kesip budamak vb.. anlamlara geliyor. Verinin başındaki ve sonundaki boşlukları almaya yarıyor. Üç şekilde kullanımı bulunuyor. LTrim: Burdaki “L” Left in yani sol un kısaltılmış hali. RTrim: Burdaki “R” Right in yani sağ ın kısaltılmış hali.

    degisken = " 123456789 "
	Response.Write Trim(degisken) ' Çıktısı (123456789) şeklindedir.
	Response.Write LTrim(degisken) ' Çıktısı (123456789 ) şeklindedir.
	Response.Write RTrim(degisken) ' Çıktısı ( 123456789) şeklindedir.

FormatNumber: Gelen sayısal değeri biçimlendirmek, özelliklede virgüllü sayıların virgülden sonraki basamaklarını tahin etmek için kullanılır.

degisken = "123,5592"
degisken1 = "125"
	Response.Write FormatNumber(degisken,2) 'çıktı 123,56 şeklindedir. Buradaki 2 virgülden sonraki basamak sayısını ifade eder.
	Response.Write FormatNumber(degisken1,2) 'çıktı 125,00 şeklindedir.
	Response.Write FormatNumber(degisken1,3) 'çıktı 125,000 şeklindedir.

Len: Length kelimesinin kısaltılmış halidir. Türkçe karşılığı uzunluktur. Veri içindeki karakter sayısını geri döndürür.

degisken = "apostylee.com"
	Response.Write Len(degisken) ' Çıktı 13 dür.

Left, Right: Türkçe karşılığı sol ve sağ olan bu fonksyionlarla, verinin soldan ve sağdan görünecek karakter sayısını belirleyebiliyoruz. Değişkenimizden sonraki sayı kaç karakterin alınacağını ifade eder.

degisken ="bu bir soldan sağdan kırpma örneğidir."
	Response.Write Left(degisken,6) ' çıktı (bu bir) şeklindedir.
	Response.Write Right(degisken,10) ' çıktı (örneğidir.) şeklindedir.

ASP Fonksiyon (Function) Kullanımı

Fonksiyonlar genellikle tekrarlanan işlemleri bir kerede yapmak için kullanılan, hem kodlamayı hemde hata bulmayı kolaylaştıran vazgeçilmez özelliğimizdir. Hemen bir örnekle fonksiyon kullanımı anlayalım.

Function fonksiyonAdi(veri1,veri2)
  if veri1 = veri2 Then
    fonksiyonAdi = "Veriler Birbirine Eşit."
  Else
    fonksiyonAdi = "Veriler Eşit Değil."
  End if
End Function

 ' deneme = deneme olduğu için ekrana Veriler Birbirine Eşit. yazısı çıkacaktır.
 Response.Write fonksiyonAdi("deneme","deneme")
 ' deneme, asdas ye eşit olmadığı için ekrana Veriler Eşit Değil. yazısı çıkacaktır.
 Response.Write fonksiyonAdi("deneme","asdas")

Belki biraz anlamsız bir örnek oldu ama olayın mantığını anlamak için yeterli olduğuna inanıyorum. Anlaşılmayan yerleri, bu yazının altına yorum olarak eklersiniz, elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağımdan emin olabilirsiniz.