GridView içindeki kontrole erişme (Findcontrol)

İki önceki yazımızda gridview içerisine templatefield içerisinde textbox eklemiştik. Bu yazımızda kontrol içerisindeki kontrollere nasıl erişebiliyoruz buna bakacağız. Konu bütünlüğü bozulmasın diye gridview içerisindeki kontrollere erişmeye çalışıp, çeşitli denemeler yapacağız. Örnekte kullnacağımız gridviewimiz şu şekilde.

    <asp:GridView runat="server" ID="GridView1" CssClass="grid" ShowFooter="true" AutoGenerateColumns="false">
      <HeaderStyle CssClass="header" />
      <RowStyle CssClass="row" />
      <AlternatingRowStyle CssClass="alternate" />
      <FooterStyle CssClass="footer" />
      <PagerStyle CssClass="pager" />
      <Columns>
        <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="Id" />
        <asp:BoundField DataField="tarih" HeaderText="Tarih" />
        <asp:BoundField DataField="sessionid" HeaderText="Oturum Kimliği" />
        <asp:TemplateField HeaderText="Bu bir checkbox">
          <ItemTemplate>
            <asp:CheckBox runat="server" ID="cbCheckBox" />
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField HeaderText="Bu bir textbox">
          <ItemTemplate>
            <asp:TextBox runat="server" ID="txtTextBox" />
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField HeaderText="Bu bir literal">
          <ItemTemplate>
            <asp:Literal runat="server" ID="ltrLiteral" Text='<%#Eval("id") %>' />
          </ItemTemplate>
          <FooterTemplate>
            <asp:Button runat="server" ID="btnGonder" Text="Gönder" OnClick="btnGonder_click" />
          </FooterTemplate>
         </asp:TemplateField>
       </Columns>
    </asp:GridView>

Okumaya devam et GridView içindeki kontrole erişme (Findcontrol)

Asp.Net Kontrolleri Bölüm 1

Bu yazımda label, literal, textbox ve button kontrollerini (control) anlatmaya çalışacağım. Bu yazı dizisinde ki amacım yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olabilmek, akıllarına takılan noktalarıda sorarak öğrenmelerini sağlamak. Kontrollerin anlatağım özellikleri en çok kullanılan özellikleridir. Lafı daha da uzatmadan başlayalım.

Microsoft Asp.Net ile birlikte web form adını verdiği yeni bir çalışma mantığıyla, alışıla gelmiş web geliştirme yöntemlerinin dışına çıktı. Web form ilk başlarda alışılması zor fakat alıştıktan sonrada kullanması çok kolay bir yapıdır. Kabaca şöyle çalışır, kontrollerimizin hepsi runat=”server” etiketli bir form un (<form runat=”server” ID=”form1″>kontrollerimiz burada</form>) içerisinde yer alır. Kontrollerimiz üzerinde de runat=”server” ifadesi geçmelidir. Sayfa üzerinde bir butona yada linke tıklandığında sayfa olduğu gibi post edilir framework tarafından işlenir ve geri döner. Bu işlemede PostBack diyoruz. Verilerde ViewState denilen bir meknızmayla taşınır. Bu sebepten dolayı klasik asp den yada diğer dinamik dillerden asp.net e geçmek sizi biraz zorlayabilir. Bu mekanızmanın avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu konulara girmek istemiyorum çünkü konumuzdan epeyce uzaklaşmış oluruz. Bu ön bilgiden sonra ilk nesnemizden başlayalım. Okumaya devam et Asp.Net Kontrolleri Bölüm 1